Bajor Gizi Színészmúzeum belépőjegyek árai*

Érvényes: 2024 januárjától

*Az árak az áfát tartalmazzák

Felnőtt 2000 Ft
Gyerek / nyugdíjas 1000 Ft
Gyerek (6 év alatt) 0 Ft
Nyugdíjas (70 év felett) 0 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 2 kiskorú gyermek) 4000 Ft
Tárlatvezetés 4000 Ft / csoport / 10 főig
  +400 Ft / fő / (10 fő felett)
Múzeumpedagógiai foglalkozás (tárlatvezetés + választott gyerekprogram) 1200 Ft/gyerek
Programárak egységesen (nincs kedvezmény) 1500 Ft
Villaséta 3000 Ft
Családi programok árai egységesen (3 év alatt ingyenes) 1500 Ft

 

A helyszínbérlés ára ITT található. 

 

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:
a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
f) köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató,
g) a 70. életévét betöltötte.
(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap utolsó vasárnapján, amennyiben:
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:
a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével,
d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.
(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
(5) A miniszter – a muzeális intézmény kérésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.(6) A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján. 3. § A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.
 

Információ: +36 1 225-3161; e-mail: bgm@oszmi.hu