TÁNCARCHÍVUM

A Táncarchívum a hazai és egyetemes színpadi táncművészet – elsősorban a professzionális tánc – írásos, audiovizuális és tárgyi dokumentumait őrzi, gyarapítja, tudományosan feldolgozza.

A tánctörténeti emlékeket Magyarországon, szervezett keretek közt az 1950-es években kezdték gyűjteni a szakemberek, de csak az 1970-es évek elején jött létre a Magyar Táncművészek Szövetségének archívuma. Az 1980-as évek második felében a szövetség egyesületté alakult, s nem tudta a gyűjteményt fenntartani, fejleszteni, ezért az archívum 1987 végén a Magyar Színházi Intézetbe került.

A Táncarchívum a hazai és egyetemes színpadi táncművészet – elsősorban a professzionális tánc – írásos, audiovizuális és tárgyi dokumentumait őrzi, gyarapítja, tudományosan feldolgozza. A kollekciót tárgy-, illetve dokumentumtípusok szerint elkülönült egységekben őrizzük:

A mintegy hétezer kötetes, magyar és idegen nyelvű szakkönyvtárban a magyar tánckiadványok mellett a legfontosabb külföldi szaklapok olvashatók a balett, a néptánc, a modern tánc, a pantomim, a társastánc, a mozdulatművészet, a tánctörténet és -elmélet, a pedagógia, illetve a társművészetek és -tudományok tárgyköréből. Az állomány legkorábbi darabjai az 1790-es évekből származnak, a polcokon jó néhány kivételes ritkaság és a legfrissebb kiadványok egyaránt megtalálhatók.

A videótár több mint 12.000 darab helyben megtekinthető tételből áll. Magyar és külföldi előadásfelvételek, táncfilmek, dokumentumfilmek, rögzített tévéműsorok adják az állomány túlnyomó részét.

A fotótárban hetvenötezer katalogizált előadás- és próbafotót, portrét tartunk nyilván. Ezek túlnyomó része az 1945 utáni időszak hazai bemutatóit és külföldi társulatok magyarországi vendégjátékait dokumentálja, de jelentős számban találhatók a gyűjteményben a két világháború közti időszakból származó darabok is. Az itt őrzött képek száma összességében megközelíti a negyedmilliót. A tár anyagában számos olyan, nemzetközi hírű fényképész munkája is tanulmányozható, mint André Kertész, Pécsi József, Máté Olga, Korniss Péter, Friedmann Endre, Keleti Éva, Koncz Zsuzsa, Balogh Rudolf, Reismann Marian, vagy a  Manassé műterem. A dedikált fényképek nagy száma szintén emeli a gyűjtemény jelentőségét.

A sajtódokumentáció személyekre, társulatokra, játszóhelyekre, fesztiválokra és versenyekre, vendégművészekre stb. vonatkozó sajtókivágatok és kisnyomtatványok együttes gyűjteménye. Terjedelme közel száz folyóméter, a tételek száma százezres nagyságrendű.

A hagyatékok gyűjteménye közel száz táncos, koreográfus, pedagógus, tánctörténész illetve intézmény anyagát foglalja magába. Dienes Valéria, Harangozó Gyula, Havas Ferenc, Imre Zoltán, Lakatos Gabriella, Milloss Aurél, Paulini Béla, Pór Anna, Szentpál Olga, Szigeti Károly kéziratait, tárgyi emlékeit, fotóalbumait őrizzük itt. Társulatokhoz, intézményekhez köthető dokumentum-gyűjteményeink közül kiemelkedő a Magyar Táncművészek Szövetségének közel hat évtizedét felölelő kollekció, a Magyar Állami Népi Együttes, a Gyöngyösbokréta mozgalom, az Állami Balettintézet – Magyar Táncművészeti Főiskola dokumentumai.

A plakáttár nagyjából tízezer tétele közt kivételes ritkaságokat is számon tartunk, így a Gyagilev-társulat, a Les Ballets Russes 1912-es budapesti vendégjátékát hirdető három darabot is, a vendégművészek névsorában Vaclav Nizsinszkijjel. Nemrégiben került a gyűjteménybe a Trafó - Kortárs Művészetek Háza plakátgyűjteménye.

A Táncarchívum digitális katalógusa mintegy harmincezer tételből áll.

KUTATÓSZOLGÁLAT:

hétfő, szerda: 9.00 – 16.00

A gyűjtemény csak előzetes bejelentkezést követően látogatható!

 

A gyűjtemény kutatási engedéllyel kutatható, mely letölthető innen!

A kutatási szabályzat itt olvasható.

A

MUNKATÁRSAK:

Halász Tamás (muzeológus): 061 375 1184/119, halasz.tamas@oszmi.hu

Bánóczy Andrea (gyűjteményi munkatárs): 061 375 1184/119, varga.andrea@oszmi.hu