FOTÓTÁR

A  gyűjtemény az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet legdinamikusabban gyarapodó, legnagyobb állományú, leginkább kutatott tárainak egyike. A több mint 600.000 fotóból álló kollekció a 19. század közepétől mutatja be a magyar nyelvű színjátszás történetét. Gyűjtőkörébe tartoznak a történelmi Magyarország területén működő magyar és idegen nyelvű színházak fotódokumentumai ugyanúgy, mint a külföldi, magyar nyelvű színházak valamint a magyar származású színházi alkotók külföldi munkásságát dokumentáló felvételek is. Gyűjteményezzük a magyar alkotók (drámaírók, rendezők, színészek, díszlet- és jelmeztervezők etc.) külföldön megvalósult előadásairól készült fényképeket is. 

A fényképezés elterjedésével, a technika fejlődésével egyre több fotó maradt az utókorra, így a Fotótár gyűjteményébe is egyre több olyan felvétel került, melyek a magyar színháztörténet jelentős korszakaiban készültek. A színészet egyre emelkedő társadalmi rangját bizonyítja, hogy a 19. század közepétől kezdve a legnevesebb és legkeresettebb „műfényképészek” örökítették meg a színjátszókat. A legelső budapesti fényképészek közül Strelisky Lipót, Ellinger Ede, Kossak József, őket követően Kozmata Ferenc, Goszleth István, Uher Ödön, majd a népszerű Angelo műterméből maradtak ránk a leghíresebb színészportrék. Az önálló fejlődést mutató erdélyi fényképészet történetét többek között a Dunky-fivérek képviselik.

A 20. század a fényképészet történetében is a szakosodás évszázada. A különböző témák, eltérő műfajok között egyaránt megtalálhatók a művészi igényű és kidolgozású portréfelvételek, a színészeket, énekeseket népszerűsítő, reklám jellegű beállított fotók, a sajtófelvételek, valamint a családi és társadalmi eseményeket megörökítő spontán pillanatképek. A legértékesebb művészportrék Vajda M. Pál műterméből kerültek ki, ám például Bojár Sándor, Inkey Tibor, Kálmán Béla, Kotnyek Antal, Marx József, Rozgonyi Dezső felvételeiből is gazdag anyag található a gyűjteményben.

A Fotótár legnagyobb egysége Wellesz Ella fotográfus hagyatéka. Wellesz az 1930-as évek elejétől kezdve az 1970-es évek végéig szinte minden budapesti színházi premieren fényképezett, képeit rendszeresen közölték a kulturális lapok. Mindenhol jelen volt, és a legnagyobb művészektől kezdve a statisztákig mindenkit igyekezett a kamerája elé állítani.

Az 1945 utáni magyar színháztörténet eseményeit elsősorban a Magyar Fotó és jogutóda, a Magyar Távirati Iroda fényképészeinek – Farkas Tamásnak, Keleti Évának, Ilovszky Bélának, Horvát Évának, Földi Imrének – felvételeiről ismerjük.

A  Fotótár felkérésére az 1980-as évek közepétől az 1990-es évek végéig fiatal fotóművészek – többek között Flesch Bálint, Kassay Róbert, Katkó Tamás, Kiss Ferenc, Nyilas Ilona, Szilágyi Lenke, Szoboszlai Gábor és Vékás Magdolna – a színházi fényképezés megújításával kísérleteztek. Nem pusztán dokumentálták a bemutatókat, a színházi előadás varázslatos pillanatait igyekeztek megörökíteni. Ezek a felvételek a korszak színházi előadásainak fontos lenyomatai.

Az 1970-es évek rendhagyó színházi vállalkozásának, az első magyar alternatív színháznak tekinthető Huszonötödik Színház bemutatóiról Korniss Péter fotóművész készített remek felvételeket; Korniss valamennyi sorozata a Fotótár gyűjteményét gazdagítja.

A közelmúltban két jelentős fotóhagyatékkal gyarapodott a gyűjtemény. Kanyó Béla az 1990-es évek zenés színházának, szabadtéri színházi előadásainak és művészeti eseményeinek volt igen termékeny krónikása. Akárcsak elődje, Wellesz Ella az ő munkásságának is legfőbb érdeme, hogy mindenhol jelen volt kamerájával. Koncz Zsuzsa fotóművész hagyatéka 2019-ben került a gyűjteménybe, s elmondhatjuk, hogy a kollekció által a kortárs magyar színházi fotográfia egyik legjelentősebb képviselőjének anyagával bővült a tár.

Aktív alkotók felvételei is szép számban kerülnek a gyűjteménybe. A jelenleg Berlinben élő portréfotós, Domonkos Sándor az 1967 és 1980 között Magyarországon készített művészportréit és társulati tablófotóit ajánlotta fel a Fotótárnak. Immár Walter Péter kecskeméti és Zóka Gyula zalaegerszegi színházi fotói mellett Szkárossy Zsuzsa közelmúltban készült felvételeinek egy része is gyűjteményünket gazdagítja.

A gyűjtemény állományát folyamatosan digitalizáljuk, közel 35.000 portré- és előadásfotó, mely a magyar színházművészetnek az 1860-as évektől az 1990-es évekig tartó korszakát szemlélteti, már interneten is elérhető adatbázisunkban. A még feldolgozatlan fotókat a darabcímek illetve a színészek neve szerint rendeztük, így ezek helyben kutathatók.

 

KUTATÓSZOLGÁLAT:

hétfő, szerda: 9.00 – 16.00 óra

 

A gyűjtemény kutatási engedéllyel kutatható, mely letölthető innen!

A kutatási szabályzat itt olvasható.

 

MUNKATÁRS:

Dr. Ady Mária (muzeológus): 061 375 1184/101, ady.maria@oszmi.hu