Magyar nyelvű színjátszás Petőfi korában 1823–1849

Helyszín
Bajor Gizi Színészmúzeum
1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16.
Megtekinthető
2023. április 21. - 2024. december 31.
szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között

Petőfi élete során ő maga is több színházi szerepben kipróbálta magát: volt színlapkihordó és mindenes a Pesti Magyar Színházban, karakterszínész, kardalos különböző vándortársulatokban, fellépett barátja, Egressy Gábor jutalomjátékán. Fordított és írt drámát, szavalta saját verseit.

A kiállításban bemutatjuk a magyar színjátszás 19. század első felére jellemző szerkezetét, a reformkor politikai célkitűzéseit segítő kezdeményezéseit, a színjátéktípusokat, szerepköröket, a játszóhelyeket, a társulatok színpadtechnikai lehetőségeit, az ekkor használt gesztusnyelvet, a színészek társadalmi megítélését. Petőfi vonatkozó verseit is megidézzük.

Bemutatjuk az 1823–1849 között országszerte működő színházakat és előzményeiket is. A társadalmi pártolás hiánya miatt a vándorszínészet alapvető ekkor Magyarországon.
Jókai Mór nagyszerű regénye, az És mégis mozog a föld alapvetően erről szól. A színészek arra kényszerültek, akik elsősorban a nemesség pártfogására számíthattak volna, hogy a közönséget lakóhelyén, az ország- vagy megyegyűléseken és a vásárokon keressék fel.
A vándorszínészi lét utóbb a magyar filmeknek köszönhetően (Déryné, Liliomfi) idealizált módon él az emlékezetben. A magyar színjátszás e korai korszakáról igyekszünk valós képet felrajzolni.

Petőfi saját színpadi művét, Shakespeare fordítását színházi felvételek – alakjának utóéletét a korszakhoz kapcsolódó néhány filmrészlet teszi láthatóvá.

A látogatók fölléphetnek a korabeli színpadra, fölpróbálhatják a reformkori jelmezeket, működésbe hozhatják a színpadi hangeffektusokat keltő eszközöket. Az utolsó terem a vándorszínészek életmódját teszi átélhetővé.

A látványterv Mira János munkája.

 

A kiállítás létrejöttét támogatta: 
Kulturális és Innovációs Minisztérium 
Nemzeti Kulturális Alap 
Színházi Olimpia